Festlokale

Lejekontrakt for leje af kælder i E/F Kalvebodhus

Dato for Leje d. ______________

Lejer: ____________________________________________________________________________

Udlejning og leje:

Pris for leje af kælderen kr. 400, som betales ved leje.

Der er køkken med komfur, ovn, køleskab, opvaskemaskine.

Der er service til 30 personer.

Udlejning af kælderen kan kun foretages til beboere i ejendommen.

Lejedøgn går fra kl. 10:00 til kl. 10:00 næste dag.

Max 30 personer.

Der er ikke musikanlæg.

Alm. Regler.

Ophold på trappe er ikke tilladt.

Lokalet skal forlades kl. 22:00 på hverdage og kl. 23:00 i weekenden.

Rengøring:

Festlokale fejes og rengøres med vand og sæbe. Borde og stole rengøres og sættes på plads i rummet hvor de er hentet. Affald smides i containere i gården. Toilet og køkken rengøres. Alt skal afleveres i samme stand, som ved modtagelsen eller bedre. Hvis rengøring eller oprydning ikke er foretaget tilfredsstillende, vil dette blive foretaget på lejerens regning.

Lydniveau under festen:

Under festen skal der holdes et acceptabelt niveau. Musikken skal stoppe efter kl.21:30 på hverdage og 22:30 i weekenden. Henstilling om dæmpning af lyd skal efterkommes.

Depositum:

Lejeren skal lægge et depositum på kr. 600 ved underskrivelse af kontrakten. Hvis festen aflyses inden 2 uger for festens afholdelse tilbagebetales hele depositummet.

Herefter tilbageholdes kr. 200 ved aflysning.

Tilbagebetaling af depositum:

Depositum tilbagebetales, når ejendommen har kontrolleret, at der ingen skader forefindes.

Hvis der findes skader tilbageholdes hele depositummet, indtil skaderne er udbedret, og restbeløbet vil herefter blive udbetalt. Hvis de fundne skader overstiger 500kr. vil der komme regninger herfor til Lejeren, som skal betales senest 2 uger efter modtagelsen af regning. Depositummet betales ikke tilbage såfremt festreglerne ikke er overholdt.

Erstatningsansvar:

Hvis der konstateres fejl eller mangler i kælderen skal dette meddeles til hurtigst muligt. Efter overtagelse af nøgler til kælderen vil lejeren være ansvarlig for eventuelle skader og mangler.

Aflevering:

Aflevering af nøgler skal ske til udlejer eller i postkassen i porten mod Schubertsvej senest kl. 10 dagen efter.