Forside

Ejerforeningen Kalvebodhus

Velkommen til Ejerforeningen Kalvebodhus

Opslagsdato: 3. juni 2020

Fælles møde om gårdrenoveringsprojektet den 10. juni

I forhåbning om at vi må mødes 30-50 personer, og vejret er med os - indkaldes til detailprojekteringsmøde for gårdrenoveringsprojektet. 


Mødet foregår onsdag d. 10. juni kl. 17-18:30

OBS, nyt sted! Karens Minde, lokalet Stuen på 1. (over cafeen)


For at sikre at vi lever op til reglerne, bedes I tilmelde jer til mødet via mail eller sms til
projektleder Sebastian Weinreich på es9r@kk.dk eller 24 91 80 64


Dagsorden
• Gårdens fremtidige udformning
• Udformning af udvidelsen af skur
• Afvandingsprincip
• Forslag til belægning
• Forslag til beplantning
• Forslag til legeredskaber og hegn ved boldbane
• Forslag til belysning
• Budgettet
• Tidsplan


Mødet vil blive det sidste inden anlæggelsen af gården.

Opslagsdato: 3. juni 2020

Generalforsamling 2020 er aflyst p.g.a. corona situationen

På grund af situationen med corona pandemien har vi valgt at aflyse generalforsamlingen i år.

Behandling af emner, som skulle have været behandlet på den ordinære generalforsamling 2020 udsættes til den ordinære generalforsamling 2021, eller til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt den afholdes inden da.

 

Årsrapporten underskrives af bestyrelse og revisor, men godkendes først formelt på næste generalforsamling

Budgettet for 2019 gælder også for 2020 med uændrede fællesudgifter og andre indtægter/udgifter. 

Forslag behandles på den ordinære generalforsamling 2021 eller til en ekstraordinær generalforsamling inden da

Bestyrelsen fortsætter uden valg til næste generalforsamling


Opslagsdato: 23. april 2020

Fællesarbejdsdagen er AFLYST p.g.a. corona situationen
Vi anbefaler alle, der bruger gården, at fjerne et par totter ukrudt eller rydde lidt op, når man alligevel er derude, så det ikke gror helt til. 

Opslagsdato: 13. juni 2018

Gårdrenoveringsprojektet

I forbindelse med gårdrenoveringsprojektet er der oprettet en følgegruppe af beboere. Gruppen har fået emailadressen: gaardgruppen@kalvebodhus.dk

Hvis I vil i kontakt med gårdgruppen, er I velkomne til at skrive til denne adresse.

Der vil løbende komme nye sider og rettelser til - hvis du har gode ideer til hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på mailadressen kontakt@kalvebodhus.dk