Info

Information

Henvendelse

Ejendommen har ingen vicevært eller gårdmand, så alle henvendelser skal ske til ejendommens telefonsvarer eller til postkassen i porten, Schubertsvej. Herefter vil du blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem.


Bestyrelseslokalet

Schubertsvej 6, kld

Telefon: 42 44 44 31

mail: kontakt@kalvebodhus.dk


Ved hastesager kan der rettes direkte henvendelse til en fra bestyrelsen.

Gårdrenoveringsprojektet

i 2018 har beboerne i foreningen godkendt at starte et projekt, hvor kommunen og staten financierer en renovering af gården. Formålet er at gøre gården grønnere, håndtere regnvand bedre og øge biodiversiteten.

Der vil blive udarbejdet et forslag til hvordan gården skal renoveres. Forslaget baseres på input fra beboerne og kommer ud til afstemning via e-boks før renoveringen kan gå igang. Hele processen forventes at tage 2-3 år.


Læs mere om processen her: https://www.kk.dk/gaardhaver


Der er dannet en følgegruppe for projektet.

Gruppen kan kontaktes på mail: gaardgruppen@kalvebodhus.dk

Affald og genbrug

Vi har mulighed for at sortere det meste affald til genbrug i ejendommen.


I kan finde placeringen af de forskellige affalds og genbrugskontainere i vores folder med kort over gården. Der er også sat skilte op i skurene, så man kan se hvilke typer affald der hører til i de forskellige skure og kontainere.


I kan læse mere om hvordan man sorterer affaldstyperne korrekt på kommunens hjemmeisde her.


Bioaffald skal altid afleveres i de biologsk nedbrydelige poser som kommunen udleverer gratis. Nye poser kan bestilles på deres hjemmeside her, så bliver de leveret i postkassen.


Farligt affald skal afleveres til miljøbilen eller på genbrugspladsen.

Miljøbilen holder den fjerde onsdag i hver måned kl. 18:15 - 19:00 på K. M. Klausens gade, ud mod Mozarts plads (mens der bliver bygget metro på selve pladsen). Datoerne kan ses i miljøbilens køreplan for 2018.


Nærmeste genbrugsplads ligger på Vasbygade 26, 2450 København

Energimærke

Kalvebodhus har i 2017 fået ny energimærkerapport som gælder frem til januar 2027

Ved læsning af rapporten skal man være opmærksom på at foreningen dækker to matrikler, som har hver deres energimærke.

Den første matrikel dækker Beethovensvej 7-13, Mozartsvej 7-9 og Schubertsvej 8-12

Den anden matrikel dækker Beethovensvej 1-5, Wagnersvej 6-8 og Schubertsvej 2-6

Leje af festlokalet

Ejendommen har et festlokale, som ligger i kælderen på Beethovensvej 5. Dette lokale kan man leje, hvis man er beboere i ejendommen. Se priser og betingelser her

Fællesarbejde

Der bliver i ejerforeningen holdt fællesarbejde to gange om året, forår og efterår. Det foregår altid en søndag, hvor beboerne mødes i gården kl. 11 og fordeler de arbejdsopgaver der er. Efter arbejdet er der fællesspisning for de fremmødte. Se ny dato under nyheder

Lån af haveredskaber

Foreningen har nogle haveredskaber som kan lånes af beboerne – blandt andet elektriske hækkeklippere. Henvend jer til bestyrelsen (kontakt@kalvebodhus.dk)

Lukning af vandet i ejendommen 

Hvis du skal have lavet VVS arbejde i din lejlighed, og har brug for at lukke for vandet, skal du se under håndværkere

Gerneralforsamling

Der afholdes generalforsamling 1 gang om året inden 1. juni. Se under fanebladet generalforsamling. Se i øvrigt vedtægter for nærmere information.

Dørenes funktion

Hold nøglebrikken op foran skinnen, den grønne lampe vil lyse samtidig med et svagt klik, og håndtaget kan trykkes ned og døren er åben.


Lyser den røde lampe konstant ved forsøg, er nøglebriken ikke godkendt til denne dør.


Blinker lamperne grøn og rød inden den lyser grøn med svagt klik, er låsen ved at løbe tør for strøm, og bestyrelsen bør underrettes hurtigst muligt, da næste step er at døren ikke kan åbne uden brug af håndterminal, som kun bestyrelsen ligger inde med.

Udskiftning af toilet

ved udskiftning af toilet til et vandbesparende toilet, giver bestyrelsen et tilskud på 500,- ved fremvisning af kvittering

Udskiftning af vinduer og altandøre

ved udskiftning af af vinduer og altandøre skal ejeren sørge for at de nye vinduer/døre følger foreningens retningslinjer

Misfarvning og kondens i karnap og ved altandør

Der kan forekomme misfarvning og kondens, primært i hjørnet over karnapvinduer og altandøren. Dette skyldes en kuldebro i konstruktionen, og kan forebygges ved jævnlig udluftning. Se rapport med gode råd.

Motioner dine termostater

Varmeanlægget bliver tændt igen omkring 1. oktober. Hvis du har problemer med, at dine radiatorer ikke bliver varme, kan du prøve at 'motionere' dine termostater. Se evt. denne video om, hvordan du gør.

Nøglebrik-bøvl - gå til Schubertsvej

Hvis der er problemer med din nøglebrik, kan du prøve at få den opdateret ved porten mod Schubertsvej. På muren inde i porten, indenfor døren, sidder en brik-læser. Hold brikken på brik-læseren, til den siger klik, og den grønne lampe tænder. Så er din nøgle opdateret.  

Husk at holde portene lukket - sæt ikke noget i klemme

Det er vigtigt at alle er med til at holde portene lukket, så ikke hvem som helst kan komme ind i gården. Lad være med at sætte noget i klemme i porten, for så brænder den motor, der åbner porten i stykker.