Info

Information

Henvendelse

Ejendommen har ingen vicevært, så alle henvendelser skal ske til ejendommens telefonsvarer eller til postkassen i porten, Schubertsvej. Herefter vil du blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem.


Bestyrelseslokalet

Schubertsvej 6, kld

Telefon: 42 44 44 31

mail: kontakt@kalvebodhus.dk


Ved hastesager kan der rettes direkte henvendelse til en fra bestyrelsen.


Gårdrenoveringsprojektet

i 2018 godkendte beboerne i foreningen at starte et projekt, hvor kommunen og staten financierede en renovering af gården. Formålet var at gøre gården grønnere, håndtere regnvand bedre og øge biodiversiteten.
Vi er forpligtet til ikke at lave større ændringer på anlægget, som f.eks. at fælde træer uden godkendelse fra kommunen. 


De begyndte i 2020 med at grave gården op, og afsluttede projektet og overdrog gården til os i 2021. 

Der har været et utal af problemer - især med jord-kvaliteten og ukrudtsmængden, som blev taget op på et-års gennemgangen i maj 2022.


Foreningen har ansat et gartnerfirma til at vedligeholde beplantningen.
Følgegruppen af beboere, som fulgte processen med gårdrenovering er nedlagt i maj 2024


Der vil komme en femårs gennemgang, hvor eventuelle problemer med gården kan tages op igen. 


Læs evt. om processen her: https://www.kk.dk/gaardhaver


Affald og genbrug

Vi har mulighed for at sortere det meste affald til genbrug i ejendommen.


I kan finde placeringen af de forskellige affalds og genbrugskontainere i vores folder med kort over gården. Der er også sat skilte op i skurene, så man kan se hvilke typer affald der hører til i de forskellige skure og kontainere.


I kan læse mere om hvordan man sorterer affaldstyperne korrekt på kommunens hjemmeisde her.


Bioaffald skal altid afleveres i de biologsk nedbrydelige poser som kommunen udleverer gratis. Nye poser kan bestilles på kommunens hjemmeside her, så bliver de leveret i postkassen.


Nærmeste flaskekontainer står på Wagnersvej overfor nr. 8


Farligt affald skal afleveres i miljøskabet eller på genbrugspladsen.

Nærmeste genbrugsplads ligger på Bådehavnsgade 50, 2450 København SV

Lukning af vandet i ejendommen 

Hvis du skal have lavet VVS arbejde i din lejlighed, og har brug for at lukke for vandet, skal du se under håndværkere

Energimærke

Kalvebodhus har i 2017 fået ny energimærkerapport som gælder frem til januar 2027

Ved læsning af rapporten skal man være opmærksom på at foreningen dækker to matrikler, som har hver deres energimærke.

Den første, matrikel 275, dækker Beethovensvej 7-13, Mozartsvej 7-9 og Schubertsvej 8-12

Den anden, matrikel 274, dækker Beethovensvej 1-5, Wagnersvej 6-8 og Schubertsvej 2-6

Ændring af navne på postkasser og dørtelefoner

Hvis I ønsker navneskilte på postkasser og dørtelefoner ændret, skal I henvende jer til bestyrelsen på kontakt@kalvebodhus.dk. Vi anbefaler at man gør dette frem for at klistre noget hjemmelavet udenpå de eksisterende skilte.
I skal oplyse både hvilken lejlighed det drejer sig om, og hvad I ønsker der skal stå på skiltene. Vær opmærksom på at dørtelefon-skiltene har ret begrænset plads. 


Leje af festlokalet

Ejendommen har et festlokale, som ligger i kælderen på Beethovensvej 5. Dette lokale kan man leje, hvis man er beboere i ejendommen. Se priser og betingelser her


Leje af borde og stole

Foreningen har indkøbt 8 sammenklappelige borde og 40 stole til brug ved f.eks. spisning på festpladsen / boldbanen. Disse kan lejes (pris: 50 kr. for et bord og 6 stole) ved henvendelse til bestyrelsen på kontakt@kalvebodhus.dk

Fællesarbejde

Der bliver i ejerforeningen holdt fællesarbejde to gange om året, forår og efterår. Det foregår altid en søndag, hvor beboerne mødes i gården kl. 11 og fordeler de arbejdsopgaver der er. Efter arbejdet er der fællesspisning for de fremmødte. Se ny dato under nyheder


Lån af haveredskaber

Foreningen har nogle haveredskaber som kan lånes af beboerne – blandt andet elektriske hækkeklippere. Henvend jer til bestyrelsen (kontakt@kalvebodhus.dk)


Gerneralforsamling

Der afholdes generalforsamling 1 gang om året inden 1. juni. Se under fanebladet generalforsamling. Se i øvrigt vedtægter for nærmere information.


Dørenes funktion

Hold nøglebrikken op foran skinnen, den grønne lampe vil lyse samtidig med et svagt klik, og håndtaget kan trykkes ned og døren er åben.


Lyser den røde lampe konstant ved forsøg, er nøglebriken ikke godkendt til denne dør.


Blinker lamperne grøn og rød inden den lyser grøn med svagt klik, er låsen ved at løbe tør for strøm, og bestyrelsen bør underrettes hurtigst muligt, da næste step er at døren ikke kan åbne uden brug af håndterminal, som kun bestyrelsen ligger inde med.


Udskiftning af toilet

ved udskiftning af toilet til et vandbesparende toilet, giver bestyrelsen et tilskud på 500,- ved fremvisning af kvittering


Emhætter og passiv ventilation

Ved opsætning af emhætter er det muligt at føre aftræksrøret ud igennem et hul som findes i ydermuren mod gården. Hullet er ofte blændet indefra, men kan nemt ses udefra. Det er ikke tilladt at lave nye huller i ydermuren.

Det er heller ikke tilladt at sætte emhætteaftrækket  på åbningen til passiv udluftning, som normalt findes i væggen ud mod trappen/bagtrappen og denne åbning må heller ikke blokeres på anden vis. Da der er bygas i ejendommen skal der være passiv udluftning af sikkerhedshensyn - også selvom du måske ikke selv bruger gassen i din lejlighed. 


Udskiftning af vinduer og altandøre

ved udskiftning af af vinduer og altandøre skal ejeren sørge for at de nye vinduer/døre følger foreningens retningslinjer


Misfarvning og kondens i karnap og ved altandør

Der kan forekomme misfarvning og kondens, primært i hjørnet over karnapvinduer og altandøren. Dette skyldes en kuldebro i konstruktionen, og kan forebygges ved jævnlig udluftning. Se rapport fra 2006 med gode råd.
Se også ny
rapport fra undersøgelser i 2021.

Der arbejdes videre med anbefalingerne fra seneste rapport.
Karnappernes brystninger isoleres og nye sålbænke installeres i sommeren 2024.


Motioner dine termostater

Varmeanlægget bliver tændt igen omkring 1. oktober. Hvis du har problemer med, at dine radiatorer ikke bliver varme, kan du prøve at 'motionere' dine termostater. Se evt. denne video om, hvordan du gør.


Nøglebrik-bøvl - gå til Schubertsvej

Hvis der er problemer med din nøglebrik, kan du prøve at få den opdateret ved porten mod Schubertsvej. På muren inde i porten, indenfor døren, sidder en brik-læser. Hold brikken på brik-læseren, til den siger klik, og den grønne lampe tænder. Så er din nøgle opdateret. Hvis det ikke hjælper, så se her.


Husk at holde portene lukket - sæt ikke noget i klemme

Det er vigtigt at alle er med til at holde portene lukket, så ikke hvem som helst kan komme ind i gården. Lad være med at sætte noget i klemme i porten, for så brænder den motor, der åbner porten i stykker.